Şırdan Mayası:

Mayaların peynir endüstrisindeki avantajları :

  1. Peynirde bulunan laktik asidi kullanarak pH değerini arttırır ve LAB gelişimini üreterek desteklerler.
  2. Lipolitik ve proteolitik enzim olgunlaşmayı doğrudan etkilerler.
  3. İstenmeyen mikroorganizma baskılarlar.
  4. LAB için gelişme sağlayan bileşikler üretirler.
  5. Karakteristik aromanın oluşumunu sağlarlar.